top of page

Vlajky

About: Section Title
About: Team Members

Vlajky - význam

Každá vlajka má svou barvu, která znamená určitou biblickou pravdu. Když se s touto vlajkou modlíme, "deklarujeme" tak tu či onu pravdu, například spasení, Boží lásku, Ježíšovu vládu apod. Většinou se vykládají takto:

 • zlatá: Boží sláva, Boží podstata, Jeho Božství samo

 • stříbrná (šedá): spasení, vykoupení

 • modrá: voda - řeka Boží, obmytí, proudy Ducha svatého, Slovo Boží

 • světle modrá: Duch svatý, vanutí Ducha, nebe

 • zelená: uzdravení, růst, prospívání

 • světle zelená: nový život

 • rudá: krev Ježíše Krista, smíření, očištění, odčinění

 • fialová: kralování, majestát Boží, Kristova vláda

 • růžová: láska, soucit, srdce Boží

 • hnědá: dobrá půda, plodnost, lidství

 • bílá: čistota, svatost, ospravedlnění, nevěsta Kristova

 • oranžová: oheň Ducha, síla

 • žlutá: radost

Tyto barvy mají svůj biblický podklad, ale spíš než striktně omezovat, by nám jejich symbolika měla naopak pomoci plně rozvinout vlastní modlitbu v Boží svobodě na základech Jeho pravdy.

About: Headliner
bottom of page