top of page

Ikona Školy

About: Section Title
About: Team Members

Ikona panny Marie

IKONA_SKOLA.png

Vysvětlení ikony

Autorkou ikony je řádová sestra. Ikona byla napsána několik let před vznikem Školy. Ikona je psanou modlitbou. Ikona je symbolem.

Marie – majitelka Školy  
Duch Svatý – ředitel, vede Školu, centrální prvek ikony.

Hlava i ústa
Marie jsou malé v porovnání s dlaněmi, ústa jsou zavřená, což znamená žít jednáním, ne myšlením, fantazírováním, nebo mluvením.

Oči
Marie se dívá na nás – účastníky Školy – vede, zve, soucítí.

Ruce
Marie má otevřené ruce. Nedotýká se, nedrží, „nevězní“ Ducha svatého, ale dovoluje Mu jednat, dělat co chce. Duch svatý je před Marií. Maria jde tam, kam jí Duch svatý vede. 

Levá ruka
Gesto Orantki* = modlitba = vnitřní život (pouze konečky prstů přesahují obrys postavy) = život v Nazaretě (Svatá Marie z Nazaretu) = křesťanský život (Škola křesťanského života). Na tuto ruku se dívá Duch Svatý, dívá se a jedná. Duch svatý je blíže této ruce. 
Je základem. Nejdůležitější je vztah s Duchem svatým s Boží Trojicí. Boha zajímá můj vztah s Ním.

Pravá ruka
Gesto ukazující (dost energicky) na někoho, kdo není na ikoně (Bůh) = evangelizace (Škola křesťanského života a evangelizace) = Marie v Jeruzalémě (Matka církve, Královna apoštolů a evangelizátorů). 
Vychází ze vztahu - levá ruka a Duch svatý.

Máme-li následovat Marii máme dát volnost Duchu svatému.

Modré kolo okolo Ducha Svatého
Lůno Marie a v něm Ježíš = Škola křesťanského života a evangelizace. 

Zelenozlaté pozadí a svatozář
Zlatá = Boží chvála, sláva.
Zelená = Křesťanská radost a naděje.

Hnědé oblečení
Barva země, pokory, každodennosti, obvyklosti, podřízenosti, barva práce.
Je to cestovní šat, ne sváteční – nejdu se jen projít. Panna Maria nestojí, ale pracuje, je na cestě.
(Také barva bratrů kapucínů, iniciátorů Školy)

Tři hvězdy  

Symbol Mariina Neposkvrněného početí, (před porodem, při porodu, po porodu stále Pannou, význání Bohorodičky), také symbol Boží slávy a Boží Trojice.

About: Headliner
About: Photo Gallery
bottom of page