top of page
342.jpg

Program Školy

Admissions: Section Title
IKONA_SKOLA.png

0. Stupeň

Základy víry

 • Kerygma (základ víry) z pohledu Davida, Abrahama a Panny Marie.

9511.jpg

1. Stupeň

Učednictví

 • Hlásání Kerygmatu (podklady společenství Oáza, o. Fr. Blachnického a materiálů kurzu Alfa) - 12 dní (léto).

 • Základy učednictví - jak formovat svůj život, abychom se stali učedníky Ježíše (P. Flores: Formace učedníků) - 3 dny (podzim).

 • Kurz Dabar o Božím slově - 3 dny (zima).

 • Duch Svatý, jeho úloha v životě učedníků Ježíše - 3 dny (jaro).

The-archangel-Michael-Copy.jpg

2. Stupeň

Cesta ke svobodě

 • Biblická témata, která poukazují na osobní osvobození od moci hříchu, zlozvyků a slabostí (podklady společenství Oáza o. Fr. Blachnického, kard. Martini, Mojžíš). Témata na základě nauky sv. Ignáce z Loyoly - duchovní rozlišování a realita duchovního boje - 12 dní (léto).

 • Témata z oblasti mezi psychologií a teologií, které vedou k sebepřijetí (jak mně vidí Bůh, jak se sám vidím J. McDowell) - 3 dny (podzim).

 • Témata na základě 12 kroků AA – Anonymních alkoholiků, cesta k osvobození - 9 dní (podzim, zima, jaro)

ikona-nejsvetejsi-trojice_edited.jpg

3. Stupeň

Společenství

 • Společenství (materiály společenství Oáza a komunity Archa Jeana Vaniera) - 12 dní (léto).

 • Animátor malého společenství.

 • Křesťanská antropologie (o. Fr. Blachnický, K. Wojtyla a jiní) - 9 dní (podzim, zima, jaro).

ikona-sv-pavla_edited.jpg

4. Stupeň

Služba

 • Evangelizace (Blachnický, Flores, Bukowiecki, Kurzy Alfa).

 • Animátor přímluvné modlitby.

 • Animátor modlitby chval.

 • Semináře tvořivosti (pantomima, tanec, drama).

 • Vedoucí společenství.

charbel-800.jpg

5. Stupeň

Upevnění, rozvoj

 • Teologie vnitřního života.

Admissions: Services
Admissions: About
Admissions: Services
bottom of page