top of page
Vyhledat

Dopis k výročí k legalizaci potratů


Milí přátelé,


na den 18. listopadu 2020 připadá stoleté výročí legalizace potratů. Potraty byly legalizovány komunisty v roce 1920 v sovětském Rusku. Následně se jejich legalizace rozšířila do dalších zemí světa. To s sebou přineslo množství zabitých dětí, v historii lidstva bezprecedentní, a také změnu životního stylu a mentality společnosti, ve které potrat začal být považován za normu.

Můžeme v souvislosti s tímto smutným výročím něco udělat? Uspořádat 18. listopadu modlitební bdění za ochranu života nenarozených dětí na celém světě? Prosit Boha o odpuštění za tak mnoho zničených dětských životů…

Je velmi málo času, ale stále je možné všechno zorganizovat.

Potraty byly legalizovány komunisty v roce 1920 v sovětském Rusku. Následně se jejich legalizace rozšířila do dalších zemí světa.

Mši svatou, 24hodinovou adoraci (tam, kde je to možné), modlitbu růžence nebo jiné možnosti modlitebního bdění – každý může zorganizovat modlitbu, která odpovídá možnostem jeho farnosti, modlitebního společenství nebo jeho osobním možnostem.

Věřím, že vroucí modlitba může zachránit mnoho dětí, a také něco změnit v potratové situaci na globální úrovni.

Děkuji Vám předem. Doufám, že se nám všechno podaří. Kéž nám Bůh pomůže, abychom se 100 let od této tragédie sjednotili v modlitbě za nenarozené děti.

Anna Belova (Římskokatolická farnost Neposkvrněného početí Panny Marie v Moskvě)


Kontakt: krasoten1@mail.ru, +79032711962
30 zobrazení

Comments


Commenting has been turned off.
Post: Blog2_Post
bottom of page