top of page
DSC05758_edited.jpg

Historie Školy v ČR

About: Section Title
About: Team Members

Cíl Školy

Cílem Školy není jenom předávání informací, ale především vytvoření možností pro osobní setkání se s živým Bohem. Rovněž mezi cíle patří i navazování kontaktů mezi jednotlivými společenstvími v rámci regionu i mezi regiony.

Cílem Školy je i podpora k aktivitě nejen laiků, ale i zasvěcených osob. Proto rovněž organizujeme 4-denní setkání duchovní obnovy pro zasvěcené osoby. Takových setkání již bylo více 30. Z nejznámějších lidí, kteří vedli tato setkání jsou např. o. Raniero Cantalamessa, papežský kazatel; o. Emanuel Cassanov, odpovědný za Obnovu v Duchu Svatém ve Španělsku a za dílo Evangelizace 2000, a další zkušení lidé z duchovního stavu, nebo laici z Polska, Slovenska, i USA.

Struktura Školy

Struktura Školy je otevřená. Znamená to jenom to, že po jejím ukončení mají absolventi možnost vstoupit do KOINONIE, tedy do společenství křesťanských vedoucích. Setkání Koinonie je 2x za rok, víkendové formační monotematické setkání (podzim, jaro).

Možnosti setkání Koinonie nejsou omezeny a je tu možnost spolupráce při službě při různých aktivitách (víkendové setkání Školy - nižší stupně, rekolekce - duchovní cvičení pro děti a mládež, poutě, setkání mládeže, atd.). V průběhu roku pomáhají ve farnostech, místních společenstvích. Tímto způsobem chce Škola nejenom formovat, ale i vytvořit trvalé spojení křesťanských animátorů, kteří se přátelí, spolupracují a vzájemně se sdílejí svými zkušenostmi a prožíváním víry atd.

V rámci Koinonie jsou 2 formační setkání za rok (víkendové, monotematické) s tématy:

 • Společenské, politické, psychologické i ekonomické témata.

 • Teologicko-pastorační tématika.

 • Teologie vnitřního života.

 • V čase mezi setkáním Koinonie - práce animátora v místní farnosti nebo ve společenství.

 • Pomoc nejméně u 2 víkendových setkáních Školy, nebo na jiných duchovních cvičeních a křesťanských akcích.

About: Headliner

Církevní schválení

Požehnání církevní hierarchií má Škola od J.E. Jana Olszańskiego (Kamenicko - podolská diecéze, Ukrajina); J.E. Kir Sofron Mudry i jeho nástupce Kir Vladimír Wijtyšina (řecko-katolická Ivano-Frankovská diecéze, Ukrajina); J.E. Kir Igor Wozniak (Ľvov, Ukrajina).

V Moskvě Škola obdržela písemné svolení arcibiskupa Tadeáše Kondrušieviče. Obdobné schválení má Škola od biskupů z Poznaně, Varšavě, Wroclavia. Všechny ostatní společenství jsou ústně schváleny místní církevní hierarchií.

Vedení Školy

Bratři Kapucíni – Krasilov, Kyjiv (+ Paulíni), Winnica, Dnieprodzieržinsk (+ bratři Františkáni), Odessa (+ Palotyni), Ivano – Frankovsk (s řeckokatolickými knězi), Lvov (s řeckokatolickými i římskokatolickými knězi), Kamienec Podolsky, Jalta, Čortkov, Praha (+ Dominikáni), Poznaň (s římskokatolickými knězi), Wroclaw (+ Paulíni), Ternopil (s římskokatolickými knězi).

Na vedení Školy se spolupodílejí:

 • Společenství laických vedoucích z Krasilova, Winnice, Ivano – Frankovska, Kijova, Odessy, Melitopola, Ľvova, Užgorodu, Tarnopola, Mukačeva, Dragobyča, Dniepropetrovska, Kamienca – Podolského, Berdyčova a jiné.

 • Laici ze společenstvích v Polsku (Poznaň, Wroclav, Gliwice, Nowy Targ, Czyžowice, Krakov, Varšava)

 • Američané z „Renewal Ministries“ (KCHO v USA)

 • Tím se Škola stává částečně i hnutím jednotícím různé lidi, mezi kterými se navazují vztahy přátelství.

Další informace

 • Škola neposkytuje teologické vzdělání typu „stricto“, které je potřebné k získání kanonické mise, např. k vyučování náboženství.

 • I přes to poskytuje více než teologická uskupení - formaci animátorů pro různé aktivity v církvi (biblické hodiny, evangelizační aktivity, modlitební setkání, charitativní aktivity atd.).

 • Někteří účastnící Školy studuji teologii na univerzitách, nebo ji již vystudovali.

 • Jedním z cílů Školy i Koinonie je vytvoření silných lokálních bází.

 • Následným cílem Školy i Koinonie je úzká spolupráce jednotlivých center Školy a tím vytvoření sítě společenství a to i na mezinárodní úrovni.

 • Dalším z cílů Školy i Koinonie je pozvání jednotlivých osob, společenství, sdružení a hnutí ze „Západu“ pro pomoc „Východu“ a jejich vzájemná kooperace.

 • Cílem Školy i Koinonie je také rozšíření a vznik nových center Školy v Rusku a jiných východních státech za pomoci okolních zemí - např. formou vedení víkendových setkání Školy, nebo i na delší dobu (např. rok) formou laických misijních skupin.

 • Mezi cíle Školy patří nejenom aktivity na poli evangelizace a formace, ale i charitativní činnost (vězni, narkomani, alkoholici, nemocní nádorovým onemocněním, děti, osoby staré a osamocené).

 • Za aktivity Školy zodpovídá Viceprovincie Ukrajiny - Menší bratři Kapucíni (vše ve shodě s Krakovskou provincií). Ředitelem Školy je o. Piotr Kurkiewicz OFM Cap.

About: Photo Gallery
bottom of page