top of page
Home: Welcome
IMG_0005.JPG

“Formace pro každého od 18 do 99 let.

Odpočinek, přednášky, chvály, svátosti, přímluvné modlitby, společenství..."

Vítejte ve Škole Marie

Škola Marie je šestiletým formačním hnutím. Jeho cílem je uvést účastníky do plnosti pochopení křesťanského života a tím je připravit, aby se mohli stát obnovující silou v Církvi, farnosti, nebo i v různých světských sdruženích, hnutích, event. společenstvích. Cílem není pouze předávání víry, ale především uvedení účastníků do živého vztahu s Bohem.

 

Každý rok tvoří 4 setkání: 3x víkendové setkání (podzim, zima, jaro) a 1x desetidenní setkání v létě.

 

Počáteční roky formace vedou účastníky ke zralé víře, další roky formace jim mají pomoci v nalezení svého místa v Církvi a v aktivní službě. Poslední rok je věnován prohloubení duchovního života.

Home: About
Home: Services
bottom of page