ŠKOLA V ROCE 2023 NA KTIŠI

Termíny (0.st.):

24. - 26. 2. 2023

31. 3. – 2. 4. 2023

5. 5. – 7. 5. 2023

Místo konání: Diecézní centrum života mládeže Ktiš, 1.

PŘIHLÁŠKA ZDE

Duchovním garantem - P. Tomas van Zavrel
Škola je určena věkové skupině 18 – 60 let.
Dotazy na: skolamarie.cb@gmail.com

 

 

Škola má za cíl uvést teoreticky i prakticky do podstaty křesťanské víry (kérygma) a do svobodného vydávání svědectví o Bohu.

Být učedníkem Ježíše Krista v dnešním světě. Vystavět život na Božím Slově. Nechat se vést Duchem Svatým. Zbavit se hříchů, slabostí, překážek, zranění, které mi brání jít za Kristem. Sebepřijetí, osobnostní rozvoj, rozlišování. Rozvíjet svá charismata, sloužit druhým podle Božího záměru. Evangelizace, přímluvná modlitba, animátor modlitby chval, vedení společenství. Teologie vnitřního života.